فعالان مدنی: پیشنهاد کمیسیون حکومتی در مورد پروژه توتاپ منطقی نیست

فعالان مدنی: پیشنهاد کمیسیون حکومتی در مورد پروژه توتاپ منطقی نیست

شماری از اعضای شورای ملی، فعالان مدنی و استادان دانشگاه ها، پیشنهاد کمیسیون حکومتی در مورد انتقال لین برق پروژه…
تاکید عالمان دین بر ادامه اعتراضات مدنی شهروندان تا تحقق یافتن خواست هایشان در مورد پروژه توتاپ

تاکید عالمان دین بر ادامه اعتراضات مدنی شهروندان تا تحقق یافتن خواست هایشان در مورد پروژه توتاپ

عالمان دین بر ادامه اعتراضات مدنی شهروندان کشور بخاطر بی توجهی حکومت وحدت ملی در قبال خواست مردم تاکید می…
برگزاری گردهمایی بزرگ ملی در مصلی شهید مزاری به روز جمعه

برگزاری گردهمایی بزرگ ملی در مصلی شهید مزاری به روز جمعه

قرار است فردا جمعه ساعت دو بعد از ظهر یک گردهمایی بزرگ ملی در مصلی بزرگ شهید وحدت ملی استاد…
نهادهای امنیتی: کشته شدن ملااختر باعث پراگندگی در صفوف طالبان شده‌ است

نهادهای امنیتی: کشته شدن ملااختر باعث پراگندگی در صفوف طالبان شده‌ است

نهادهای امنیتی به گروه طالبان هشدار می دهند که اگر به پروسه صلح نپیوندند به سرنوشت رهبران شان دچار خواهند…
عالمان دین از مردم خواست تا در گردهمایی روز جمعه در مصلی شهید مزاری اشتراک کنند

عالمان دین از مردم خواست تا در گردهمایی روز جمعه در مصلی شهید مزاری اشتراک کنند

عالمان دین پافشاری رهبران حکومت وحدت ملی را در مورد عبور لین برق پروژه پنجصد کیلو ولت از مسیر سالنگ…

خبرهای ساعت 6 عصر

نشرات آنلاین رادیو ندا