پولیس کابل: در حمله مهاجمان مسلح بر یک مرکز امنیت ملی در کابل به کسی آسیب نرسیده است

پولیس کابل: در حمله مهاجمان مسلح بر یک مرکز امنیت ملی در کابل به کسی آسیب نرسیده است

مهاجمان مسلح قبل از ظهر روز دوشنبه بالای یک مرکز ریاست امنیت ملی در منطقه افشار ناحیه پنجم امنیتی شهر…
از هجدهم دسامبر روز بین المللی مهاجر در کابل تجلیل شد

از هجدهم دسامبر روز بین المللی مهاجر در کابل تجلیل شد

ازهجدهم دسامبر روز بین المللی مهاجر طی محفلی در کابل تجلیل شد. براساس آمارهای وزارت مهاجرین، در حال حاضر بیش…
کمیته مشترک، فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس را تایید کرد

کمیته مشترک، فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس را تایید کرد

کمیته مشترک هر دو مجلس شورای ملی، فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال و نفوس را تایید کرد. در نشست…
رییس جمهورغنی: هیچ عضو قوای امنیتی و دفاعی کشور سیاسی بوده نمی تواند

رییس جمهورغنی: هیچ عضو قوای امنیتی و دفاعی کشور سیاسی بوده نمی تواند

رییس جمهورغنی تاکید می کند که هیچ عضو قوای امنیتی و دفاعی کشور سیاسی، حزبی و تنظیمی بوده نمی تواند.…
جلسه مجمع عمومی شورای عالی صلح به ریاست استاد محمد کریم خلیلی، برگزار شد

جلسه مجمع عمومی شورای عالی صلح به ریاست استاد محمد کریم خلیلی، برگزار شد

جلسه مجمع عمومی شورای عالی صلح به ریاست استاد محمد کریم خلیلی رییس آن شورا، پیش از ظهر روز یک‌شنبه،…

خبرهای ساعت 6 عصر

نشرات آنلاین رادیو ندا